ศึกษาแหล่งเรียนและค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 14/12/2018 เวลา 12:14 น. (19)
  ฝึกทำดอกไม้
วันที่ 21/09/2018
เวลา 13:40 น. (45)
  ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด
วันที่ 12/07/2018
เวลา 12:43 น. (99)
  โครงการอบรมมารยาทไทย
วันที่ 12/07/2018
เวลา 12:34 น. (116)
 
 อบรมคุณธรรม วันที่ 12/07/2018 (115)
 วันนักวิทยาศาสตร์น้อย วันที่ 05/08/2016 (290)
 กีฬาอำเภอบ้านนาเดิม 2559 วันที่ 05/08/2016 (373)
 แนะแนวการศึกษาต่อ วันที่ 01/03/2016 (341)
 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 65  วันที่ 15/12/2015 (436)