ประกาศโรงเรียนบ้านปากด่าน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
วันที่ 05/11/2018 เวลา 21:01 น. (34)
  ฝึกทำดอกไม้
วันที่ 21/09/2018
เวลา 13:40 น. (26)
  ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด
วันที่ 12/07/2018
เวลา 12:43 น. (83)
  โครงการอบรมมารยาทไทย
วันที่ 12/07/2018
เวลา 12:34 น. (95)
 
 อบรมคุณธรรม วันที่ 12/07/2018 (90)
 วันนักวิทยาศาสตร์น้อย วันที่ 05/08/2016 (266)
 กีฬาอำเภอบ้านนาเดิม 2559 วันที่ 05/08/2016 (349)
 แนะแนวการศึกษาต่อ วันที่ 01/03/2016 (332)
 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 65  วันที่ 15/12/2015 (430)