เรียน ครู นักเรียนทุกคน
  เรื่อง เพลงประจำโรงเรียน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 22/12/2015 เวลา  : 09:04 น. โดย  : ครูเพชร
โหลด1 : 2212150904R87SH1.MP3
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save